Met ecologisch tuinonderhoud gaan we de inrichting en onderhoud van de tuin zo aanpassen met oog voor de natuurlijke processen. Dit resulteert in een verhoogde belevingswaarde voor jou als gebruiker, en voor de natuur.   Vaak geven kleine aanpassingen meteen een grote impact. Een composthoop maakt dat je uw tuinafval omzet in een gratis waardevolle grondstof. Bloemen en bessen voorzien in voeding voor bestuivende insecten en vogels.  Door meer gelaagdheid in de tuin te brengen maak je optimaal gebruik van de beschikbare plaats en vinden vogels beschutte nestplekjes. 

We gaan allemaal graag wandelen in de natuur, en willen graag genieten van de open ruimte die er nog is. Door je tuin te onderhouden met oog voor de ecologische processen creëer je een biotoop vol leven. Bij plantenkeuze wordt dan ook gekeken naar welke inheemse planten in de omgeving voorkomen, en zo lang mogelijk doorheen het jaar voedsel voorzien voor al wie in de tuin te vinden is.