Wie ben ik?

 

Ecologisch tuinonderhoud

Van jongs af aan ben ik sterk  verbonden met de natuur. Zien hoe planten groeien, de eerste ontluikende blaadjes in de lente, het krioelende leven in een composthoop, … wist mijn interesse te wekken. De keuze voor de opleiding Plantmanagement lag dan ook voor de hand. Hier leerde ik beter inzien hoezeer alles met elkaar verbonden is en kreeg nog meer respect voor onze mooie omgeving. Met de fietstuinier ondersteunen we een duurzame levensstijl.

Als bioboer deed ik ervaring op in de intensieve groenteteelt en het begeleiden van klassen die op boerderij-werkbezoek kwamen. Hier groeide het idee om op    kleinere schaal aan tuinaanleg en -onderhoud te doen, en zo rechtstreeks met klanten in interactie te gaan .